We found 0 results. View results
Your search results

Як впливає зношування об’єкта нерухомості на його вартість?

21.11.2023

Практично завжди в оцінці об’єкта нерухомості доводиться мати справу з поняттям «знос». Цей фактор надалі може вплинути на ваш гаманець. Знос – це зменшення вартості об’єкта нерухомості через певні чинники. Кожен об’єкт має свій термін експлуатації і чим старший будинок, тим нижча його ціна, привабливість і надійність.
У міру експлуатації об’єкта параметри його погіршуються. Крім того, на вартість нерухомості впливають і зовнішні фактори, зумовлені зміною ринкового середовища, накладенням обмежень на використання будівель і т.д.
Існують різні види зносу об’єктів нерухомості, що визначається чинниками на спорудження. Перерахуємо основні види зносу:
1. Фізичний знос – руйнація будівлі, її несучих конструкцій під впливом фізичних факторів (кліматичних, експлуатаційних тощо);
2. Економічний знос – різке падіння вартості об’єкта нерухомості (його знецінення) через вплив зовнішніх факторів, таких як економічні, екологічні або політичні;
3. Функціональне зношування будівлі – це падіння ціни об’єкта нерухомості внаслідок його, так званого, морального старіння, тобто несучасності. Цей вид зносу виникає разом з технічним прогресом і появою більш технологічних і вигідних рішень.
Відоме поняття усунення зносу. Це поняття актуальне у разі, якщо економічно вигідно відновлювати чи ремонтувати певний об’єкт нерухомості.Існує також поняття «накопичений знос», воно включає сукупність всіх вищезгаданих видів зносу об’єктів нерухомості.
Для коректного визначення зносу об’єкта нерухомості слід знати види віку будівель:

– хронологічний вік об’єкта нерухомості – період часу, що минув з моменту здачі будинку в експлуатацію до моменту його оцінки;

– фізичний вік – термін, визначений ще на етапі проектування об’єкта нерухомості, що позначає проміжок часу, протягом якого основні функціональні та конструктивні властивості будівлі відповідатимуть встановленим критеріям оцінки;

– Економічний вік – період часу, протягом якого даний об’єкт нерухомості приносить прибуток;

– ефективний вік – сукупність хронологічного віку та економічних аспектів, які впливають ціну об’єкта нерухомості.
Провести коректну оцінку об’єкта нерухомості, не вдаючись до допомоги фахівця, дуже складно. Вартість об’єктів житлової нерухомості можна дізнатись у бюро технічної інвентаризації (БТІ), отримавши там відповідну довідку.

Compare Listings