We found 0 results. View results
Your search results

Яка різниця між муніципальним та соціальним житлом?

21.11.2023

Нормами національного законодавства передбачена можливість отримання соціального або муніципального житла незахищеною категорією громадян, які через низький рівень доходу не можуть самостійно придбати або орендувати житло самі.</span >

При загальній схожості понять “соціальне” та “муніципальне” житло вони мають різне значення.

Соціальне житло це:

У Законі України «Про житловий фонд соціального призначення» закріплені положення, що соціальним житлом вважається житлове приміщення (державне, комунальне або приватне), що входять до фонду соціального житла і яке передається на праві користування громадянам, які стоять у черзі та не мають іншого місця проживання. Житло передати громадянам за договором найму без оплати за користування, але з обов’язковою оплатою комунальних послуг, яка може частково покриватися державою у вигляді субсидій.

Муніципальне житло це:

Щодо поняття муніципального житла потрібно виходити з того, що цей вид нерухомості призначений для соціальних потреб, яке перебуває виключно у власності муніципалітету і вважається комунальною власністю.

Такий вид нерухомості передатися громадянам шляхом укладання договору про найм або передається по ордеру за рішенням міськради.

Виходячи з викладеного, можна дійти висновку, що поняття “соціальне житло” більш широке, оскільки муніципальне житло, яке входитиме до фонду соц. можна вважати соціальним. А соціальне житло буде муніципальним, лише якщо воно перебуватиме у комунальній власності.

Для прикладу можна розглянути варіант із приватним житлом, переданим за договором найму до соціального фонду, таке житло не є муніципальним, але належить до соціального.

Хто має право на соціальне та муніципальне житло та як його отримати?

Для того щоб отримати право на отримання житла соціального фонду, необхідно стати на облік за місцем роботи або ж у ЦПАУ вашого району і згодом укласти договір про найм житлової площі .

У випадки з муніципальним житлом, що не належить до фонду соц. житла потрібно за рішенням органів місцевої влади чи місцевого самоврядування отримати ордер на житло.

Що потрібно для отримання на житло? Соціальне наймання та ордер.

Відповідно до норм Житлового кодексу України, право отримання ордера на муніципальне житло мають громадяни України, які потребують поліпшення житлових умов.

Для найму соціального соц.житла крім необхідності поліпшення житлових умов необхідно, щоб у середньомісячний дохід громадян протягом року не перевищував встановленого прожиткового мінімуму та середньої ціни на оренду житла в населеному пункті.

Плюси та мінуси муніципального житла, що знаходиться у фонді соціального житла.

Першим плюсом такого житла є його доступність для незахищених верств суспільства мати власний будинок за мінімальну плату. Згідно з вимогою закону, винаймач такого житла зобов’язаний вносити оплату за користування квадратними метрами у вигляді 20%; від сукупної суми заробітку сім’ї на місяць.

Другим плюсом такого житла є часткове відшкодування державою плати за користування комунальними послугами.

Щодо недоліків такого виду нерухомості, що воно не підлягає приватизації. Так само мешканці обмежені і в праві користування цим житлом, заборонено використанням житла як заставу, продавати та дарувати, проводити перепланування та комунікації, зобов’язаний регулярно проводити ремонт та реставрацію приміщень.

Право користування таким житлом припиняється у разі поліпшення умов проживання у наймача або збільшення місячного доходу.

Примусове виселення з займаної площі можливе лише за рішенням суду при розірванні договору найму.

Compare Listings